Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Systemy Operacyjne
Learning outcome:
Student potrafi korzystać z dokumentacji technicznej dla danego systemu operacyjnego
Connections with FLO:
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów