Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Systemy Operacyjne
Learning outcome:
Student potrafi tworzyć kod systemowy i weryfikować jego działanie, potrafi skorzystać z debubggera
Connections with FLO:
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi