Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Object Oriented Programming
Learning outcome:
Rozumie paradygmat obiektowy i umie posługiwać się podstawową terminologią.
Connections with FLO:
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu