Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Object Oriented Programming
Learning outcome:
Zna zasady definiujące cykl życia obiektów, w tym reguły dotyczące konstruktorów i destruktorów.
Connections with FLO:
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu