Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Modern physics
Learning outcome:
Zna aspekty obliczeniowe układów chaotycznych
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W08
    ma wiedzę w zakresie metod matematycznych i numerycznych niezbędną do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych
  • IT1A_W19
    ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi