Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Modern physics
Learning outcome:
Potrafi krytycznie czytać artykuły popularnonaukowe i opracować krótką prezentację
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych