Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Digital Electronics and Computer Architecture
Learning outcome:
Student jest w stanie objaśnić działanie mikroprocesora oraz mikrokontrolera
Connections with FLO:
  • IT1A_W15
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie architektury komputerów, w szczególności warstwy sprzętowej