Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Fundamentals of Electronics and Metrology
Learning outcome:
Student umie posługiwać się przyrządami pomiarowymi, zna zasady bezpiecznego
Connections with FLO:
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski