Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Computer Aided Design
Learning outcome:
Student potrafi dobrać odpowiednie narzędzia w celu zaprojektowania dowolnej struktury
Connections with FLO:
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi