Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Computer Aided Design
Learning outcome:
Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych
Connections with FLO:
  • IT1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów