Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Procedural programming
Learning outcome:
Student potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów
Connections with FLO:
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów