Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Statystyka Matematyczna
Learning outcome:
Student zna podstawowe twierdzenia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych