Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Statystyka Matematyczna
Learning outcome:
Student, na podstawie zdobytej wiedzy, wyciąga poprawne wnioski dotyczące rzeczywistych problemów statystycznych.
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U12
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia