Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Digital image processing and analysis
Learning outcome:
Student ma wiedzę o metodach analizy obrazu oraz metodach opisu analizowanej struktury.
Connections with FLO:
  • IT1A_W17
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu
  • IT1A_W25
    ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę dotyczącą metod analizy i przetwarzania sygnałów i obrazów