Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Statystyka Matematyczna
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystywać poprawnie wnioskowanie statystyczne.
Connections with FLO:
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski