Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Digital image processing and analysis
Learning outcome:
Student ma umiejętność poprawnej segmentacji obiektów na obrazach, oraz umiejętność doboru właściwych parametrów geometryczne służących do opisu analizowanej struktury
Connections with FLO:
 • IT1A_U01
  uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • IT1A_U05
  posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
 • IT1A_U12
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia
 • IT1A_U16
  potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów