Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Digital image processing and analysis
Learning outcome:
Student ma umiejętność analizy obrazów kolorowych oraz sekwencji wideo
Connections with FLO:
  • IT1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
  • IT1A_U12
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów