Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Artificial Intelligence and expert systems
Learning outcome:
Student zna wybrane techniki konstrukcji systemów sztucznej inteligencji.
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IT1A_W12
    ma podstawową wiedzę na temat narzędzi modelowania grafiki komputerowej