Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Object Oriented Programming for Windows
Learning outcome:
Student rozpoznaje narzędzia programowania aplikacji okienkowych wskazuje korzyści z ich zastosowania
Connections with FLO:
  • IT1A_W13
    dysponuje podstawową wiedzą w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania