Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Object Oriented Programming for Windows
Learning outcome:
Student dobiera odpowiednie zestawy komponentów do budowy aplikacji
Connections with FLO:
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania