Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Object Oriented Programming for Windows
Learning outcome:
Student wybiera stosowne komponenty dla graficznej prezentacji wyników obliczeń
Connections with FLO:
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu
  • IT1A_W12
    ma podstawową wiedzę na temat narzędzi modelowania grafiki komputerowej