Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geologia podstawowa II
Learning outcome:
Zna i rozumie procesy geologii dynamicznej
Connections with FLO:
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki