Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Database I
Learning outcome:
Student definiuje relacyjny model bazy danych, zna zasady tworzenia koncepcyjnego modelu relacyjnej bazy danych
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IT1A_W10
    ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasady posługiwania się relacyjnymi bazami danych