Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Database I
Learning outcome:
Student posiada wiedzę na temat operacji w relacyjnej bazie danych
Connections with FLO:
  • IT1A_W10
    ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasady posługiwania się relacyjnymi bazami danych