Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Przestrzeń ekologiczna i rozwój zrównoważony
Learning outcome:
Zna podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego i jego aspekty polityczno-prawne oraz programy i wizje dalszej działalności gospodarczej człowieka w środowisku
Connections with FLO:
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki