Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Database I
Learning outcome:
Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia
Connections with FLO:
  • IT1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
  • IT1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania