Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Przestrzeń ekologiczna i rozwój zrównoważony
Learning outcome:
Ma świadomość bioróżnorodności, georóżnorodności i proekologicznej działalności człowieka
Connections with FLO:
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki