Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Przestrzeń ekologiczna i rozwój zrównoważony
Learning outcome:
Zna i stosuje podstawowe metody i narzędzia rozwiązywania zadań w zakresie działań proekologicznych
Connections with FLO:
  • IT1A_W19
    ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki