Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Przestrzeń ekologiczna i rozwój zrównoważony
Learning outcome:
Potrafi opracować krótką dokumentację zrealizowanego zadania posługując się programami komputerowymi
Connections with FLO:
  • IT1A_U07
    potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących zastosowanie narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne