Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Przestrzeń ekologiczna i rozwój zrównoważony
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu, zasobów informacji patentowej (również w języku angielskim) w zakresie rozwoju zrównoważonego
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie