Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Object oriented programming II
Learning outcome:
Zastosować paradygmat obiektowy oraz kolekcje
Connections with FLO:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
  • IT1A_W03
    posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki