Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Object oriented programming II
Learning outcome:
Zna zasady projektowania obiektowego
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki