Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Object oriented programming II
Learning outcome:
Zaprojektować proces testowania aplikacji, a także dokonać diagnostyki błędów
Connections with FLO:
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi