Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Computer Measurement Systems
Learning outcome:
Student potrafi dobrać narzędzia i metody programistyczne do gromadzenia danych pomiarowych
Connections with FLO:
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania
  • IT1A_W17
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu
  • IT1A_W18
    ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw elektroniki