Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Computer Measurement Systems
Learning outcome:
Student umie zdefiniować konfigurację systemu pomiarowego odpowiedniego do postawionego zadania
Connections with FLO:
  • IT1A_W17
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu