Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Computer Measurement Systems
Learning outcome:
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary zgodnie z założonym scenariuszem oraz opracować uzyskane wyniki
Connections with FLO:
  • IT1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski