Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Computer Measurement Systems
Learning outcome:
Student posiada umiejętność planowania i realizacji zadań wykonywanych w grupie
Connections with FLO:
  • IT1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • IT1A_K07
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania