Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Programming in Python
Learning outcome:
Zna podstawową składnię języka i jej semantykę.
Connections with FLO:
  • IT1A_W06
    ma szczegółową wiedzę na temat strukturalnego modelu tworzenia kodu; widzi potrzebę jego stosowania oraz potrafi go zastosować
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania