Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Programming in Python
Learning outcome:
Zna hierarchię wbudowanych typów danych oraz ich właściwości.
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IT1A_W07
    ma elementarną, podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat obiektowego modelu tworzenia kodu