Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Programming in Linux
Learning outcome:
Ma praktyczną wiedzę z zakresu wybranych aspektów programowania w systemie Linux.
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych