Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Programming in Linux
Learning outcome:
potrafi korzystać z podstawowych narzędzi programistycznych oraz przynajmniej jednego systemu zarządzania wersjami.
Connections with FLO:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
  • IT1A_U12
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla zastosowań informatycznych oraz wybrać i sformułować właściwe metody i narzędzia