Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Programming in Linux
Learning outcome:
potrafi tworzyć biblioteki dynamiczne oraz programowo je obsługiwać
Connections with FLO:
  • IT1A_U13
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • IT1A_U16
    potrafi zastosować zasady rozumowania algorytmicznego do rozwiązywania problemów