Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of engineering geology
Learning outcome:
Studentów posiada wiedzę o ważniejszych zagadnieniach z geomechaniki i geotechniki, a zwłaszcza inżynierskich właściwości skał i gruntów
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W19
    ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi
  • IT1A_W24
    ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki