Module learning outcome data:
Code:
M_U006
Category:
Skills
Module:
Programming in Linux
Learning outcome:
Potrafi zastosować informacje zawarte w dostarczanej dokumentacji technicznej.
Connections with FLO:
  • IT1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumienia się, a także do czytania ze zrozumieniem not aplikacyjnych, dokumentacji, instrukcji obsługi narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych