Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Fundamentals of engineering geology
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat właściwości ośrodka skalnego do obliczania stateczności obiektów.
Connections with FLO:
 • IT1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
 • IT1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
 • IT1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego
 • IT1A_U06
  ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
 • IT1A_U14
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich