Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Fundamentals of engineering geology
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności.
Connections with FLO:
  • IT1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje