Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Advanced PHP programming
Learning outcome:
Student posiada wiedzę o zastosowaniu PHP i MySQL w tworzeniu aplikacji internetowych
Connections with FLO:
  • IT1A_W10
    ma uporządkowaną wiedzę na temat budowy i zasady posługiwania się relacyjnymi bazami danych
  • IT1A_W14
    ma ugruntowaną wiedzę na temat technologii webowych, ich obecnych standardów oraz trendów rozwojowych