Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Advanced PHP programming
Learning outcome:
Student zna składnię PHP i SQL
Connections with FLO:
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki
  • IT1A_W11
    ma uporządkowana wiedzę w zakresie metodyki, narzędzi i technik programowania