Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Advanced PHP programming
Learning outcome:
Student potrafi współpracować w zespole nad implementacją aplikacji internetowej
Connections with FLO:
  • IT1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny dna realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
  • IT1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych