Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Natural environmental hazards
Learning outcome:
Student wskazuje wystąpienia zagrożeń naturalnych i antropogenicznych
Connections with FLO:
  • IT1A_W03
    posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych